ואי - דודו ברזילי, אייל אליהו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: שורות
שנה: 2013
יוצר/ת: דודו ברזילי, אייל אליהו
מילים:
לחן:
מבצע/ת: ממפי
מקור וידאו: Beketzev 2014
Stav Weekend - Holland 2013
מחול אירופה 2014
מחול מיאמי 2013
רוקדים מס. 352 DVD
מקור המוזיקה:
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught - Gvanim 2013
Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2013
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה