היי איתי - יובל מעיין
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2011
יוצר/ת: יובל מעיין
מילים: מיכה ביטון
לחן: מיכה ביטון
מבצע/ת: מיכה ביטון
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2013
חגיגה - 2011
מחול אירופה 2011
רוקדים מס. 327 DVD
מקור המוזיקה: CD-Karmiel Summer Course 2013
רוקדים 327 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Machol Czechia 2020
מחול אירופה 2011
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה