לקפוץ - ציפי כהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות ילדים
שנה: 2010
יוצר/ת: ציפי כהן
מילים: אביעד בנטוב, אודי גוטשלק
לחן: אביעד בנטוב + אודי גוטשלק
מבצע/ת: אביעד בנטוב, אודי גוטשלק
מקור וידאו: רוקדים מס. 294 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 294 - CD
הערות: אביעד בנטוב and אודי גוטשלק
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה