כמו שאני אוהב אותך - ירון בן שמחון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2009
יוצר/ת: ירון בן שמחון
מילים: אלון צדוק
לחן: שמעון בוסקילה
מבצע/ת: שמעון בוסקילה
מקור וידאו: DVD-Hora Camp Melbourne 2012
DVD-Yaron Ben Simchon-Winter Rikud 2009
Bitnua 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
הילולים DVD - 2010
רוקדים מס. 298 DVD
ריקודי עם - ריקוד חורף 2010
מקור המוזיקה: CD-Camp Bitnua 2010
CD-Hora Camp Melbourne 2012
רוקדים 298 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: ריקודי עם - ריקוד חורף 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה