משחקת באש - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2002
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: זאב ישי
לחן: זאב ישי
מבצע/ת: זאב ישי
מקור וידאו: ריקודי עם - תמרון 2002
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי - תמרון 2002
מקור המוזיקה:
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה