יברכך - דני דאסא
[English]

מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1972
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: תנ"כי
לחן: דוד וינקרנץ
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה:
הערות: Psalms 128:5-6, Also sung by Ronit Ophir and Ilana Rubina, Varda Saguy, Dudu Fissher
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה