הכניסיני תחת כנפך - יצחק עטירה
[English]

מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: יצחק עטירה
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: יואב יצחק
מקור וידאו: Camp Coleman 2000
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2000
עמנואל מס. 54
מקור המוזיקה:
הערות: Ester Ofarim 
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2019-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2019-2002 בבעלות אלי שילה