טובים השניים - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1981
יוצר/ת: משה תלם
מילים: אורלי בינדר
לחן: אלונה טוראל
מבצע/ת:
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. 265 DVD
מקור המוזיקה: LP-Telamin 2: Israeli Folk Dances with Moshe Telem T-11232 [TMM2]-(1981)
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 265 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
הערות: Or Orli Binder {Composer}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה