הזבוב והצירעה - רבקה שטורמן
[English]

כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: זוגות
שנה: 1969
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים:
לחן:
מבצע/ת:
מקור וידאו:
מקור המוזיקה:
הערות: Festive Dances and Folk Dances - For School Children and Amusing Dances for Everybody (by Rivka Sturman)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה